luni, 8 aprilie 2013

Farmec-Quick Dry Spray

To do my manicure is a relaxing time for me, unfortunately usually after I paint the nails I want to eat or I must do something or the best one is when I want to go to sleep. I wait a while, but I can not wait an hour for them to completely dry so it does not surprise anyone I wake up with a prints on my nails or with the nails broken.

Să îmi fac manichiura e un moment relaxant pentru mine, din păcate de obicei după ce îmi realizez unghiile ba îmi vine să mănânc ba trebuie să fac altceva sau cel mai bine trebuie să mă pun la somn. Aștept eu cât astept, dar nu pot sta ora ca să se usuce bine unghiile așa că nu e spre surprinderea nimănui că dimineața mă trezesc cu imprimeul pe unghii sau cu câte o unghie stricată. 

This minor thing should not stop us from doing our nails and especialy, in my case, do them frequently. As you might know from my Wishlist post that I wanted the Quick dry spray from Farmec. I can not tell you how happy I was when the people from Farmec send me the product for testing.

Acest lucru minor nu ar trebui să ne împiedice să ne facem unghiile și mai ales, valabil pentru mine, să le schimbăm des. După cum știti în postarea cu ce îmi doresc apărea spray-ul de uscare rapidă de la Farmec. Nu pot să vă spun ce fericită am fost când cei de la Farmec mi-au trimis spre testare produsul.În pachet de asemenea am avut și niște monstre de cremă hidratantă cu gălbenele, care pot să zic că o folosesc de ceva vreme și sunt mulțumită de ea.
 I also have the Essence express dry drop, review here, but I must say that I am more impressed by the Quick Dry spray from Farmec.

Eu mai am picăturile pentru uscare rapidă de la Essence, review aici, dar trebuie să zic că sunt mai impresionată de spray-ul de la Farmec.

Good parts:

--it specify exactly after how much time you use it, after 2 minutes you spray it from a distante of 20 cm
- it has a pleasent odor that persists on the nails
- it is a spray so it is easier to use
- it does not leave the skin oily, it absorb really quick, like a minute or two
- after I use it I fell the cuticle a little hydrated
- takes effect, after a few minutes your nails are dry and I do not wake up in the morning with models. The time depends on the number of nail polish layers and for each nail polish, but still compared to what it would normally take to dry the time is reduced noticeably.


Bad parts:
-for the moment I could not find any, if you have any?

The one I received has 40 ml and you can find it here at a price of 2.3$.

Părți pozitive:

- se specifică exact după cât timp se folosește, după 2 minute se pulverizează de la 20 de cm
- are un miros plăcut care persistă după folosire pe unghie
- este spray deci este mai ușor de folosit
- nu lasă pielea uleioasă, se absoarbe foarte repede, gen un minut- două
- după folosire simt cuticula puțin hidratată
- își face efectul, după căteva minute unghiile sunt uscate și nu mă mai trezesc dimineața cu model. Timpul depinde și de numărul de straturi de ojă și de la fiecare ojă, dar oricum față de cât ar dura să se usuce normal, timpul se micșorează vizibil.

Părți negative:
- până în acest moment nu am găsit, dacă voi aveți?

Produsul primit are 40 ml și îl puteți găsi aici la prețul de 7,54 Ron.
 
Farmec is a romanian firm which, from my perspective, has really good products at affordable prices and I think that before we go and buy expensive products, we should firm try the local ones that have normal prices, because not allways what is expensive is better.

Farmec este o firmă romănească care ,din perspectiva mea, are produse bune la prețuri accesibile și eu sunt de părere ca înainte să ne ducem la produsele scumpe, să încercăm prima dată cele făcute la noi și la prețuri normale, că nu întotdeauna ce e scump e mai bun 

In conclusion I think this is a product that I will definitely going to by again.

În concluzie cred că aceasta este un produs care cu siguranță îl voi recumpăra.

Have you tried this product or products from Farmec? If so what do you think about them?

Voi ați încercat acest produs sau produse în general de la Farmec? Dacă da ce părere aveți?

All the best,
Anca

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu