sâmbătă, 6 aprilie 2013

Challenge 12 : Inspired by a book

This theme has been a difficult part because it is not easy to choose one book from which you inspire, and on the other hand I remembered when I was in middle school . Why do I remember that time? Because this book from which I got inspired is the book that I got fascinated in that period, I could not stop reading until I finished it. The book was borrowed ​​at the suggestion of my  History professor and I loved it, it is a monk who comes to a monastery for a  theological meeting, but a suicide leads to trying to solve the mystery of the dead that seem to foreshadow the apocalypse.
 
Această temă a fost pe de o parte grea, deoarece nu e ușor să alegi o singură carte din care să te inspiri, și pe de altă parte mi-a adus aminte de vremea când eram în generală. De ce îmi aduce aminte de aceea perioadă? Pentru că această carte de la care m-am inspirat este cartea care m-a cucerit în aceea perioadă, nu am putut să mă opresc din citit până nu am terminat-o. Cartea a fost luată la sugestia profesorului de istorie și mi-a plăcut la nebunie, este vorba de un calugăr care vine la o mănăstire pentru o întălnire teologică, dar sinuciderea călugăr duce la încercarea de a rezolvarea misterelor morților ce par a prevesti apocalipsa.

I tried to reproduce the key elements beads, a chance to light those mysteries, of course the rose could not miss and blood the symbol of crime. I must say that I tried a Splatter not very successful on the little finger, so on the middle  I realized some drops of blood.

 Am încercat să reproduc elementele cheie, mătania , o șansă de a lumina acele mistere, bineînțeles trandafirul nu putea lipsi și săngele simbol al crimei. Trebuie să vă zic că am încercat un splatter, nu prea reușit pe degetul mic așa că pe cel din mijloc am realizat niște picături de sânge.

This was my vision of the book, hope you enjoy it.

Aceasta a fost viziunea mea a cărți, sper să vă placă.

 If you like you can see my manicures from the other themes that I participated:
Dacă doriți puteți vedea abordările la celelalte teme la care am participat:

Challenge 4 : Orange nails
  Challenge 5: Stripes
  Challenge 6 : Inspired by a song
  Challenge 7 : Yellow nails
  Challenge 8 : Animal print
  Challenge 9: Inspired by a movie  
  Challenge 10 :  Green Nails
 Challenge 11 :  Flowers

Do not forget to check out the work of the other girls/ Nu uitați să vedeți și opera celorlalte fete din colaborare:

1. Roxy(Beautylicious) - http://roxy-ch.blogspot.ro
2. Agota - http://www.nailglaze.com/
3. Elisa - http://littlebeautybagcta.blogspot.ro
4.   Aby - http://abycandy.blogspot.com
5. Andreea M. http://summer-gold.blogspot.ro
6. Alina - http://alinaluibrumarel.blogspot.ro/
7. Georgia - http://giamakeup.blogspot.ro
8. Carla - http://sunafterstormblog.blogspot.ro/
9. Josephine - http://rainbowsinajar.blogspot.ro
10.Cleo - http://frumuseteacleopatrei.blogspot.ro/
12. Diana - http://cherryqueendee.blogspot.ro/
13. Flori - http://blogbyflora.blogspot.ro/
14. Andra- http://andrakat.wordpress.com
15. Ana - http://missingpieceofmypuzzle.blogspot.ro/
16.C.L.M.- http://unghii-pictate.blogspot.ro/
17.Maya MakeUp - http://mayadumitrescu.blogspot.ro/

All the best,
Anca

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu