vineri, 22 martie 2013

Google Reader closing - Bloglovin alternative

I think it is a well know fact that Google Reader is closing on the 1st july. It has no point of discussing why this is happening, but if you what to do something about it you can sign a petition. I think you can figure out that without this facility GFC does not have a point.

Cred că este un lucru cunoscut că Google Reader de la 1 iulie se închide. Nu are rost să discutăm de ce se întâmplă asta, dacă vrei să faci ceva poți semna o petiție. Cred că vă dați seama că fără acestă facilitate GFC nu prea își mai are rost.

This is not the end of the world but we look for an alternative, and the most apropiate is bloglovin. Next I am going to show you how to do, I decided to make this post after I read a similar one here.

De acuma nu e capăt de lume ci căutăm alternativa, și cea mai apropiată e bloglovin. În continuare vă arăt cum să procedați, am decis să fac acest post după ce am citit unul asemănător aici.

If you are a blogger you already thinking how will I transfer all the bloggs that I am following, nothing simplier, just a click on the following link and all of them will be transfered:
In case you have problems, here you have everything detailed and you can ask questions.

Dacă ește blogger deja te gândești păi cum o să îmi transfer toate blogurile pe care le urmăresc, nimic mai simplu, un click pe link-ul următor și ți se transferă toate: http://www.bloglovin.com/import/reader
În caz că ai nelămuriri, aici ai totul mai detaliat și poți adresa ce întrebări ai.

If you are a reader you can follow a blog on bloglovin very easy following the steps described below.

Dacă ești cititoare poți urmări un blog pe bloglovin foarte ușor urmărind pași descriși mai jos.

I have installed a follow button in the right side of the page, under the description.

Am instalat un buton de urmărire în partea dreaptă a paginii, sub descriere.
Then you will be redirected to a page that  looks like this :

Apoi veți fi redirecționați spre o pagină care ar trebui să arate așa:After you lick follow something like this will appear:

După ce dați follow va apărea ceva de genu:


If you are not a yet a member, SIGN UP. You can sign up with your Facebook or your email ID.

Dacă nu sunteți încă un membru, SIGN UP. Poți să te înscrii cu Facebook sau cu emailul.

Now at the end I have a request, if you can follow me on Bloglovin or subscribe by email or you can find me on Facebook or Twitter.

Acum la sfârșit am o rugăminte, dacă ați putea să mă urmăriți pe Bloglovin sau să vă abonați prin email sau mă găsiți și pe Facebook, Twitter.


All the best,
Anca

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu