sâmbătă, 30 martie 2013

Challenge 11 : Flowers

This week este the flowers turn to be our inspiration. My latest achisition is a set of acrilic colors so I tested them by making my first one troke flowers, I admit that I have a lot to work, but the result is encouraging.
So I made some poppins, so I hope.


Săptămâna aceasta a venit rândul florilor să fie inspirația noastră. Ultima mea achiziție constă într-un set de culori acrilice așa că le-am pus la testat realizând primele mele flori cu tehnica one stroke, recunosc că mai am de lucru, dar rezultatul e încurajator.
Astfel am realizat nișe maci, cel puțin așa sper eu.
If it is spring some daffodils are perfect.

Dacă tot e primăvara niște narcise sunt perfecte.


A kind of abstract tentative of sunflower...before I got the acrylics.

O tentativă cam abstractă de floarea soarelui...înainte să îmi iau culorile acrilice.


 

Now a simpler and happier version of flowers.

Acuma o variantă mai veselă și mai simplă de floricele.

And a little play with the acrylics.

Și puțină joacă cu acrilicele.


And a simple manicure, a french with some flowers.

Și o manicură simplă, un french cu niște flori.

 If you like you can see my manicures from the other themes that I participated:

Dacă doriți puteți vedea abordările la celelalte teme la care am participat:

Challenge 4 : Orange nails
Challenge 5: Stripes
Challenge 6 : Inspired by a song
Challenge 7 : Yellow nails
Challenge 8 : Animal print
Challenge 9: Inspired by a movie  
Challenge 10 :  Green Nails
 
This collaboration has many talented girls so don't forget to check out their manicures.

Această colaborare conține multe fete talentate așa că nu uitați să vă uitați și la unghiuțele lor.

1. Georgia - http://giamakeup.blogspot.ro
2. Flori - http://blogbyflora.blogspot.ro/
3. Carla - http://sunafterstormblog.blogspot.ro/


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu