sâmbătă, 30 martie 2013

Challenge 11 : Flowers

This week este the flowers turn to be our inspiration. My latest achisition is a set of acrilic colors so I tested them by making my first one troke flowers, I admit that I have a lot to work, but the result is encouraging.
So I made some poppins, so I hope.


Săptămâna aceasta a venit rândul florilor să fie inspirația noastră. Ultima mea achiziție constă într-un set de culori acrilice așa că le-am pus la testat realizând primele mele flori cu tehnica one stroke, recunosc că mai am de lucru, dar rezultatul e încurajator.
Astfel am realizat nișe maci, cel puțin așa sper eu.
If it is spring some daffodils are perfect.

Dacă tot e primăvara niște narcise sunt perfecte.


A kind of abstract tentative of sunflower...before I got the acrylics.

O tentativă cam abstractă de floarea soarelui...înainte să îmi iau culorile acrilice.


 

Now a simpler and happier version of flowers.

Acuma o variantă mai veselă și mai simplă de floricele.

And a little play with the acrylics.

Și puțină joacă cu acrilicele.


And a simple manicure, a french with some flowers.

Și o manicură simplă, un french cu niște flori.

 If you like you can see my manicures from the other themes that I participated:

Dacă doriți puteți vedea abordările la celelalte teme la care am participat:

Challenge 4 : Orange nails
Challenge 5: Stripes
Challenge 6 : Inspired by a song
Challenge 7 : Yellow nails
Challenge 8 : Animal print
Challenge 9: Inspired by a movie  
Challenge 10 :  Green Nails
 
This collaboration has many talented girls so don't forget to check out their manicures.

Această colaborare conține multe fete talentate așa că nu uitați să vă uitați și la unghiuțele lor.

1. Georgia - http://giamakeup.blogspot.ro
2. Flori - http://blogbyflora.blogspot.ro/
3. Carla - http://sunafterstormblog.blogspot.ro/


vineri, 29 martie 2013

Makeup series : Spring trends inspiration

With some nice bloggers I started a makeup collaboration that will take place over 20 weeks, the post are published every Friday. The themes are described in the poster below.

Alături de niște blogerițe drăguțe am început o colaborare legată de machiaj ce se v-a defășura pe parcursul a 20 de săptămâni, postările fiind publicate în fiecare vineri. Temele sunt descrise în posterul de mai jos.
Don't the themes look tentant? I also thought that, but I must say that I am not a master in makeup so do not expect some kind of masterpiece from me. However I decided to get involved because I want to perfect myself at the art of makeup and how otherwise then with a collaboration full of lovely themes.

Nu-i așa că par tentante temele? Așa am zis și eu, dar trebuie să zic că nu sunt cine știe ce maestră la machiaj așa că să nu vă așteptați la opere de artă. Cu toate acestea am decis să mă implic deoarece vreau să mă mai perfecționez și la machiaj și cum altfel decăt cu o colaborare plină de teme frumoase.

My first makeup in one inspirat by the neon colors. I realised a simple makeup perfect for spring.

Primul machiaj este unul inspirat de culorile neon. Am realizat un machiaj simplu numai bun pentru primăvară.


After I said to explor the posibilities of the makeup I realised and with the help of an eyeliner I made, so I hope, the wing of a butterfly. I can say the this is my first fantasy makeup and it opened my mind to new posibilities. I think in the future I will make more makeup of this kind for fun.

După am zis să explorez posibilitățile machiajului realizat și cu ajutorul unui tuș am realizat, așa sper eu, aripa unui fluture. Pot să zic că aceste e primul meu machiaj fantasy și mi-a deschis mintea către noi posibilități. Cred că o să mai realizez acest gen de machiaje, pentru distracție, în viitor.
Products used/Produse folosite:I hope you liked  my makeup  and I promise that next time I will try to perfect myself.
Do not forget to check the makeup of the girls from this collaboration, which I think made prettier makeup  than me.Sper că v-au plăcut machiajele realizate de mine și promit că data viitoare o să încerc să mă mai perfecționez.  
Nu uitați să treceți pe la celelalte fete din colaborare, care cred că au realizat niște machiaje mai frumoase decât ale mele:
 1. Romina- http://sparkleandlove.wordpress.com/
 2. C.L.M. - http://unghii-pictate.blogspot.ro/
 3. Elizabeth-http://beautybytes12.blogspot.com/
 4. Ashley-http://makeupobsessionconfessions.blogspot.com
 5. Aida- http://aidamariamakeup.wordpress.com/
 6. Anyta- http://anytagyosmakeup.blogspot.ro/
 7. Giulia- http://mizarstarart.blogspot.it/
 8. Jacqueline-https://www.facebook.com/jacquelineGmyers
 9. Andreea M - http://summer-gold.blogspot.ro 
 All the best,
Anca

  miercuri, 27 martie 2013

  Gold and blue

  I must admit that I really like the golden nail polish from Essence and seize every opportunity to wear it.This time I realised another golden combination, but this time with blue and a blue stone.

  Trebuie să recunosc că îmi place la nebunia oja aurie de la Essence și profit de orice ocazie ca să o port. Astfel că de data aceasta am realizat încă o combinație aurie, dar de data aceasta cu albastru și o pietricică albastră.


  What colors do you like for your manicure or what are your favourite nail polishes for this perioad?
   
  Voi ce culori preferați pentru unghii sau care sunt ojele voastre preferate pentru această perioadă?
   
  All the best,
  Anca

  luni, 25 martie 2013

  Simple Nails

  This post is dedicated to simple manicures that I had on my nails and I  did not thought they worth a post just for them. I hope you like the manicures:

  Această postarea este dedicată manichiurilor simple pe care le-am purtat și care nu am crezut că ar merita o postare numai pentru ele. Sper să vă placă manichiurile următoare:
   The combination of green and yellow felt right for spring, also I noticed that altough  I love the green from flormar I have not used it.

   Combinația de verde și galben mi s-a părut potrivită pentru a începe primăvara, în plus că am observat că nuanța de verde de la flormar îmi place foarte mult și totuși nu prea am folosit-o.
  Although this is a very simple manicure, I like the shade very much.

   Aceasta este o manichiură foarte simplă, însă îmi place foarte mult nuanța.

  I really liked how the flakie from Nyx looks applied on the blue from flormar.

  Mi-a plăcut foarte mult cum a ieșit oja flakie de la Nyx aplicată peste un albastru de la flromar.


  All the best,
  Anca

  sâmbătă, 23 martie 2013

  Challenge 10 : Green Nails

  If it is like spring never came, this post will bring a little color and happines in the blogosfer and hopefully in your souls. The predominant color today is green, the natures color, a cheerful and full of life color. Because I noticed that I have a lot of green nail polishes, I did not managed to use them all, I decided to prepare for this challenge and how did I think doing that...well all the manicures I wore this week must contain green. I must admitt that this color inspired more than I imagined. the manicures I made are not complicated, but I like them and I hope you like them too.
   
  Dacă primăvara tot nu se arată, această postare o să aducă puțină culoare si veselie în mediul online și sper și în sufletul vostru. Astăzi culoarea predominantă e verde, culoarea naturii, o culoare veselă și plină de viață. Pentru că am observat că am multe oje verzi, nu am reușit să le folosesc pe toate, am decis să mă pregătesc pentru această postare și cum m-am gândit să fac asta...păi toate manichiurile pe care le-am purtat această săptămână trebuiau să conține verde. Trebuie să recunosc că această culoare m-a inspirat mai mult decât credeam, manichiurile nu sunt complicate, dar mie imi plac și sper și vouă.

  When I bought the mint green nail polish and the pink one, my mind thought of a vintage manicure with roses.

  Când am cumpărat oja verde mint și cea roz, m-a dus gândul la o manichiură vintage cu trandafiri rozii.


  This manicure was a moment combination, I wanted something quick and easy to do and I thought that it was a long time since I made a tape manicure.

  Această manichiură a fost o combinație de moment, vroiam ceva rapid și ușor de făcut și am zis că de mult nu am făcut a tape manicure.


  My new acquisition were two nail polishes from flormar, that neon green and a nude shade so I said to use them in this collaboration.

  Noile mele achiziții au fost două oje de la flormar, acel verde neon și o nuanță nude și am zis să le bag și pe acestea în colaborare.

  I must admit that this is my favourite, it simply cheers me up only by looking at it, and the velvet color is just super cute.

  Trebuie să recunosc că aceasta e preferata mea, pur și simplu mă înveselește doar când mă uit la ea, în plus nuanța de catifea mi se pare super drăgălașă.
  At the end I said to do something more different and so the army nails, in the shiny and matte version. I think I am starting to like this print.

  În final am zis să fac ceva mai altfel și așa am ajuns la army nails, în versiune lucioasă și mată. Cred că începe să îmi placă printr-ul acesta.

  Nail polishes used/Oje folosite
   If you like you can see my manicures from the other themes that I participated:

  Dacă doriți puteți vedea abordările la celelalte teme la care am participat:

  Challenge 4 : Orange nails
  Challenge 5: Stripes
  Challenge 6 : Inspired by a song
  Challenge 7 : Yellow nails
  Challenge 8 : Animal print
  Challenge 9: Inspired by a movie 

  Do not forget to go see what the other girls did

  Nu uitați să treceți să vedeți ce au realizat celelalt fete

  1. Georgia - http://giamakeup.blogspot.ro
  2. Elisa - http://littlebeautybagcta.blogspot.ro
  3. Ioana - http://ioana-make-up.blogspot.ro/